ДГ №2 "Родолюбче"
Детска градина в град Перник

Новини и Събития

Предстоящи обучения на педагогическите специалисти 27.04.2024г.

Тема на обучението: "Актуални тенденции и предизвикателства при обучението на деца и ученици в детската градина и училището по БДП"

Предстоящи обучения на педагогическите специалисти

Тема на обучението: "Безопасност на движението по пътищата (БДП) в детската градина и училищата"

21 септември

На детска градина без автомобили, а с велосипед или с тротинетка! Да отбележим 21 септември - Денят без загинали на пътя с мото "Остани жив! Пази живота!" в рамките на Дните за безопасност на пътя (16-22 септември).

отсъствия на децата от групите за задължително предучилищно образование

До Родителите На децата в 3 и 4 възрастова групи УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Съгласно чл.347, ал.2 от Закон за предучилищното и училищното образование родители, които не осигуряват редовното присъствиена децата си, подлежащи на задължително предучилищно образование (5 и 6-годишни), се наказват. Освен ...

Сигнали за деца в риск от отпадане отобразователната система

Сигнали за отпаднали от образователната система деца и за такива в риск от отпадане може да подавате на тел.0 800 10 112 или на ...

НАСОКИ ЗА РАБОТА НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

НАСОКИ ЗА РАБОТА НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 ...

Служебни бележки за детски добавки

Относно служебните бележки за детски добавки! УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, В Държавен вестник, бр.34/28.04.2017г. е публикувано ПМС №78/21.04.2017г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца, с който се правят следните изменения: 1.Считано от 02.05.2017г. ...