ДГ №2 "Родолюбче"
Детска градина в град Перник

Към детската градина е учредено Училищно настоятелство на 15.10.2004 година. Сдружението е учредено като организация за осъществяване на общественополезна дейност.

Училищното настоятелство организира извънкласни дейности, които са извън задължителната образователна програма.

Дейностите са:

  • народно пеене,
  • хорово пеене,
  • хореография,
  • спортни  танци,  
  • английски език.

Обучението се извършва от специалисти в съответната област.