ДГ №2 "Родолюбче"
Детска градина в град Перник

Тема на обучението: "Актуални тенденции и предизвикателства при обучението на деца и ученици в детската градина и училището по БДП"

Място на провеждане: ДГ №2 "Родолюбче" - гр. Перник, Централен парк

Период на провеждане: 27.04.2024г.

Начален час: 09:00ч.

Краен час: 15:45ч.

Наименование на обучителната институция: "ЕВРОПРО" ЕООД - УЧЕБЕН ЦЕНТЪР

Брой педагогически специалисти от ДГ №"Родолюбче", заявили желание за участие- 17