ДГ №2 "Родолюбче"
Детска градина в град Перник

Тема на обучението: Безопасност на движението по пътищата (БДП) в детската градина и училището"

Място на провеждане: ДГ №2 "Родолюбче" - гр. Перник, Централен парк

Период на провеждане: 13.05.2023г.

Начален час: 8:30ч.

Краен час: 15:45ч.

Наименование на обучителната институция: "Център за обучение и квалификация на педагогическите специалисти"

Брой педагогически специалисти от ДГ №2 "Родолюбче", заявили желание за участие: 17