ДГ №2 "Родолюбче"
Детска градина в град Перник

За родителите

Уважаеми родители, моля да се запознаете с мерките за организиране на дейностите в детските градини след възстанoвяване на приема на деца.

При първо посещение на детето в детската градина е необходимо да попълните декларация за информирано съгласие.

 

ВАЖНО!!! от 16.11.2020 г. - Уважаеми родители, във връзка със Заповед на министъра на образованието и науката №РД09-3242/13.11.2020 г. можете да попълните и подпишете приложеното Заявление за извиняване на отсъствията на децата за периода 16.11.2020 г. - 4.12.2020 г. и да го изпратите сканирано или снимано на имейл: rodolubche_2_pk@abv.bg

Заявление за извиняване на отсъствията на децата за периода 16.11.2020 г. - 4.12.2020 г. се подава за датите или периодите между 16 ноември и 4 декември 2020 г., в които децата отсъстват.

Заповед на министъра на образованието и науката №РД09-3242/13.11.2020 г. и Заявление за извиняване на отсъствия на децата може да намерите в раздел За родители˃Полезно и Важно.

 

ВАЖНО!!!

Уважаеми родители, с НАСОКИ ЗА РАБОТА НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 можете да се запознаете на следния адрес:

 НАСОКИ ЗА РАБОТА НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИИЯТА НА COVID-19