ДГ №2 "Родолюбче"
Детска градина в град Перник

Указания за стартиране на учебната 2021-2022 година

По препоръка на главния държавен здравен инспектор доц. д-р Ангел Кунчев личната здравно-профилактична карта на детето може да се предоставя по служебен път от общопрактикуващия лекар на детската градина (напр. по електронна поща). При невъзможност, медицинските специалисти от детското заведение ще я изискват на хартиен носител до края на календарната 2021г.